मलकापूर येथे कृषि माहीती दालनाचे आयोजन…

August 13, 2022 Dipak 0

उदगीर:  कृषि महाविद्याल, ङोंगरशेळकी तांङा उदगीर येथील कृषीच्या विद्यार्थ्यांचे ग्रामीण जागृकता कार्यानुभव कार्यक्रम आणि कृषि औद्योगिक संलग्नता उपक्रम वर्षं २०२२-२०२३, मौजे मादलापुर येथे विविध उपक्रमाच्या […]