कृषि महाविद्यालयामध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन संपन्न, विद्यार्थ्यांनी विविध कलागुणांनी जिकंली प्रेक्षकाची मने

January 10, 2023 krushana 0

कृषि महाविद्यालयामध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन संपन्न, विद्यार्थ्यांनी विविध कलागुणांनी  जिकंली प्रेक्षकाची मने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि महाविद्यालय डोंगरशेळकी तांडा, उदगीर येथील वार्षिक […]