मुर्शिदाबादवाडीत पशुवैदकीय लसिकरण मोहीम

June 21, 2022 Krushana 0

मुर्शिदाबादवाडी (औरंगाबाद):  फुलंब्री तालुक्यातील मुर्शिदाबादवाडी येथे छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था संचलित कृषी महाविद्यालय या अंतर्गत भव्य पशुलसिकरणाचे शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. पावसाळा सुरू […]

गणोरी येथे संपन्न झाले पशुलसिकरण शिबीर

June 21, 2022 Krushana 0

गणोरी (औरंगाबाद): औरंगाबाद जिल्यातील गणोरी येथे छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था संचलित कृषी महाविद्यालय व पशुवैद्यकीय दवाखाना गणोरी या अंतर्गत भव्य पशुलसिकरणाचे शिबीराचे आयोजन करण्यात […]